Alphapro Consulting helpt u bij het verkrijgen van steun en subsidies in het Waalse Gewest

Alphapro Consulting helpt u bij het verkrijgen van hulp en subsidies in het Waalse Gewest. Elk bedrijf met een activiteit in het Waalse Gewest kan profiteren van een aantal belangrijke voordelen, steun, subsidies, terugvorderbare voorschotten of diverse verminderingen. Enkele voorbeelden kunnen zijn – Investeringssteun voor een nieuw gebouw, magazijn, fabriek,… bouwproject – Werkgelegenheidssteun en structurele…

Alphapro Consulting vous accompagne dans l’obtention d’aides et subsides en Région wallonne

Toute entreprise ayant une activité en Région wallonne peut bénéficier d’un nombre d’avantages importants, aides, subsides, avances récupérables ou réductions diverses. Quelques exemples peuvent être –          Aides à l’investissement sur un nouveau projet de construction de bâtiment, entrepôt, usine,.. –          Aides à l’emploi et réductions structurelles. –          Aides à l’exportation –          Aides à la recherche…